et | en

Mäng muusikas

Lisa tellimusse

Õppemängude juures on arvestatud laste tajumis- ja mõtlemisprotsesside ealist eripära ja võimeid, keelelist ja sotsiaalkultuurilist tausta, sugu ja terviseseisundit, huve ja elukogemusi. On mänge, kus kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid, mille abil leiutatakse ja katsetatakse uusi võimalusi, toetamaks toimetuleva inimese kujunemist pidevalt muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.

Kogumikus olevad mängud aitavad arendada ka lapse muusikalisi võimeid: laps suudab käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi meloodiat laulda ning helikõrguste relatiivseid mudeleid kasutada, oskab kuuldeliselt eristada žanre marss, valss ja polka. Samuti tutvub laps eesti rahvapillidega (kannel, hiiu kannel, lõõtspill, torupill, karjapasun, vilepill).

Sihtgrupp: lasteaia vanema rühmad ja I kooliaste.

Tüüp raamat
Tase õpilased
Teema Muusika
Autor Novapinus
Kirjastus Novapinus
Aasta 2017
Hind 16 EUR

« Tagasi nimekirja