et | en

Matemaatika tööraamat 1. klassile, 2. osa

Lisa tellimusse

Tööraamatu I osa jätk, mis sisaldab teemasid: arvude 11–100 ehitus, liitmine ja lahutamine 20 piires ning täiskümnete liitmine ja lahutamine 100 piires, pikkus ühikud sentimeeter ja meeter, mahuühik liiter, massiühik kilogramm, rahaühikud kroon ja sent ning kella tundmine. Autorite taotluseks on õpilaste matemaatikahuvi säilitamine ja süvendamine ning tööraamat annab neile jätkuvalt võimalusi uurida ja avastada. Tööraamatu juurde kuulub ka töövihik ning õpetaja otsustada jääb, kas õpilased lahendavad ülesanded otse tööraamatusse või töövihikusse (lisalehele).

Tüüp töövihik
Tase lapsed
Teema Kultuur ‣ Üldhariv
Autor Kaie Kubri, Anu Palu, Marika Vares
Kirjastus Koolibri
Aasta 2011
Hind 7.19 EUR

« Tagasi nimekirja