et | en

Muusikaõpetuse õpik 2. klassile

Lisa tellimusse

II klassi muusikaõpik on I–III klassi uue õpikutetsükli teine õpperaamat. Metoodikas on autorid selleski õpikus lähtunud Riho Pätsi ja Heino Kaljuste muusikaõpetuse põhimõtetest ning Z. Kodįly ja C. Orffi õpetuslikest ideedest. Laulud, teoreetilised osad, muusika kuulamine ja ülesanded töövihikus toetavad üksteist ning aitavad igaüks oma vahenditega kaasa materjali komplekssele omandamisele. Selle õpiku ülesehituse aluseks ja läbivaks teemaks on aastaajad looduses, muusikas ja kunstis. Võimalusi kaasategemiseks ja oma loovuse rakendamiseks pakuvad lisaks lauludele veel sõnamängud, liikumine ja tants, pillimäng ning improvisatsioonid.

Tüüp õpik
Tase lapsed
Teema Muusika
Autor Monika Pullerits, Liivi Urbel, folkloorikonsultant Celia Roose
Kirjastus Avita
Aasta 2003
Hind 14.76 EUR

« Tagasi nimekirja