et | en

Muusikaõpetuse õpik 3. klassile

Lisa tellimusse

Õpik lähtub eesti muusikaõpetuse parimatest traditsioonidest, toetudes R. Pätsi ja H. Kaljuste didaktilis-metoodilistele printsiipidele. Suurt rõhku on pandud loovuse arendamisele, kasutades Z. Kodįly ja C. Orffi õpetuslikke ideid. Laulikus on eri raskusastmega ühe- ja kahehäälseid laule, kaanoneid, kõnemänge ja kõnekaanoneid. Õpitut aitavad kinnistada loova suunitlusega võimetekohased ülesanded ja harjutused. Eesmärgiks on ühendada vanad head lastelaulud uue loova lahendusega.

Õpiku juurde kuuluvas töövihikus on harjutused ja ülesanded, mis ühtaegu kinnistavad õpitut ning võimaldavad lapsel fantaseerida ja väljendada oma arvamusi ning suhtumisi.

Tüüp õpik
Tase lapsed
Teema Muusika
Autor Liivi Urbel, Monika Pullerits, folkloorikonsultant Celia Roose
Kirjastus Avita
Aasta 2007
Hind 14.76 EUR

« Tagasi nimekirja