et | en

Muusikaõpetuse õpik 4. klassile

Lisa tellimusse

Esimestes klassides lähtutakse laste erinevast arengutasemest, võimeid ja oskusi alles hakatakse kujundama, 4. klassis on põhieesmärgiks baasoskuste (laululised võimed, JO-LE-MI, rütmiõpetus, teadmised muusika väljendusvahenditest) kinnistamine ja kõikide laste iseseisva musitseerimise edendamine. Eriline tähelepanu on laulmisel ja JO-LE-MI-ga noodilugemisoskuse süvendamisel. Jätkub ka pillisaadete kasutamine ja võimetekohane improviseerimine. Seejärel algab klaviatuuri, viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste tutvustamine I oktaavis, mis järgnevates klassides peaks piirduma vaid ühe võtmemärgiga helistikega. Teooriat on oluliselt vähendatud ja senisest veelgi enam on pööratud tähelepanu laulmisele, hääle arendamisele ning muusika kuulamiseks vajalike oskuste kujundamisele. 4. klassi õppematerjali hulgas on laule ja harjutusi eelnevatest klassidest, mis peaksid aitama kaasa varem omandatu kinnistumisele.

Tüüp õpik
Tase lapsed
Teema Muusika
Autor Monika Pullerits, Liivi Urbel
Kirjastus Avita
Aasta 2008
Hind 14.76 EUR

« Tagasi nimekirja