et | en

Noor keelekasutaja III: 9. kl eesti keele õpik

Lisa tellimusse

Raamat on järg 7. ja 8. klassi emakeeleõpikutele „Noor keelekasutaja“. Õpik keskendub keele- ja tekstiõpetuse teemadele. Eesmärgiks on arendada õpilase eneseväljendusoskust, laiendada sõnavara ja ergutada loovust. Õpitakse mõistma erineva eesmärgiga tekste ja tekste ise suuliselt ja kirjalikult koostama. Õpikus käsitletakse keeleteemadest lauseõpetust, murrete ja kirjakeele vahekorda, õigekeelsusteemadest kirjavahemärgistamist ning algustähe ja lühendamise reegleid. Autorid lähtuvad põhimõttest, et grammatikaõpetus peab seisma tekstiõpetuse teenistuses. Seepärast ei ole õpikus igavaid grammatikaülesandeid – ka keeleteemade harjutusvara õpetab grammatikateadmisi praktilises keelekasutuses rakendama, mitte elukauget lingvistilist analüüsi.
Tekstiõpetuse teemadest vaadeldakse suulise teksti ülesehitust, ja tähtsamaid liike, käsitletakse mitmesuguseid meediatekste nagu intervjuu, arvamus, juhtkiri jt, õpitakse kirjutama olulisemaid tarbetekste ning kinnistatakse tekstiloome jaoks vajalikke oskusi, kompositsiooni ja stiili. Õpikus on käepärased grammatikatabelid, mis aitavad põhimõistetes süsteemi luua. Lisas on esitatud ka juhendeid teksti arvutitöötluseks ning ülevaade veebilehe koostamispõhimõtetest. Kõik uued mõisted ja tundmatud sõnad on lahti seletatud sõnastikus. Seal on ka valik sagedasemaid võõrsõnu, mida 9. klassi õpilane peaks omandama. Õpiku juurde kuulub 80-leheküljeline töövihik. „Noor keelekasutaja III“ on kahevärvitrükis, maht 152 lk. Õpikul ja töövihikul  on haridusmnisteeriumi kinnitus.

http://www.kynnimees.ee/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=17&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=6

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor M. Ehala, A. Aus
Kirjastus Künnimees
Aasta 2003
Hind 5.5 EUR

« Tagasi nimekirja