et | en

Öökull Öösikese aabits

Lisa tellimusse

Öökull Öösikese aabits

“Öökull Öösikese aabits” on mõeldud erineva ettevalmistusega lastele. Tekstid on lihtsad ja eakohased. Iga tähe jutt algab sõnade moodustamise või lühikese kerge tekstiga ning jätkub tugevamate lugejate tekstiga. Aabitsa alguses on sõnad silbitatud, sujuvalt minnakse üle silbitamata tekstidele. Lood räägivad lastest ja loomadest ning nende suhetest. Tarkuse sümbol öökull aitab oma küsimustega lapsel mõtiskleda oluliste väärtuste üle. Esikohal on tundekasvatus, käitumise, kõlbluse, keskkonnakaitse ning turvalisuse teemad.
Tähti õpitakse häälikurühmade kaupa. Täishäälikuid, suluta kaashäälikuid, sulghäälikuid ja võõrhäälikuid eristab tähe ja lehe serva värv.
Lehekülgede servades olev pildi- ja sõnariba annab täiendava võimaluse jutustamiseks, häälimiseks, väiketähtedega tutvumiseks ja integratsiooniks teiste ainetega ning mängudekski.
Kunstnik Ülle Kaasiku joonistatud rõõmsad pildid aitavad mõista teksti ning arendada jutustamis- ja häälimisoskust.

Aabitsast õpitu kinnistamiseks on töövihik, mis sisaldab ka rohkelt harjutusi käeliste oskuste arendamiseks ja mängurõõmu pakkuvaid ülesandeid. Kirjastuse kodulehel on kättesaadav töövihiku vastustega versioon, mis klassis kuvatuna aitab õpilastel ise oma harjutusi parandada.

Tüüp õpik
Tase lapsed
Teema Aabits
Autor Linda Tross
Kirjastus Skriibus
Aasta 2014
ISBN 9789949957903
Hind 19.45 EUR

« Tagasi nimekirja