et | en

Õpetajaraamat laste töölehtede juurde

Lisa tellimusse

Õpetajaraamat kolme töölehtede kolmplekti juurde. Õpetajaraamatus antakse üldised metoodilised juhised eesti keele õpetamiseks eelkooliealistele lastele sh praktilisi näpunäiteid, kuidas lapsi õppimisele häälestada, kuidas esitada uut materjali ning kuidas õpitud sõnavara kinnistada. Lisaks sellele leiab kasutaja juhiseid mängude ja laulude kasutamiseks keeletegevuses ja loendi õpetaja sõnavarast ja käsklustest, mida eesti keele tunnis kasutada. Mahukama osa õpetajaraamatust moodustavad konkreetsed juhised töölehtede kasutamiseks 4-5aastaste, 5-6aastaste ja 6-7aastaste lastega. Iga töölehe kohta on olemas järgmine info:

a) töölehe juures kuulamiseks mõeldud jutt või tekst

b) mitmed kõnelemisülesanded

c) ülesanded käeliseks tegevuseks

d) ülesanded rollimängudeks

Lisaks sellele on raamatus hulk salme ja laule, mida saab kasutada keele õppimisel 3aastaste lastega (3aastaste laste jaoks ei ole komplektis töölehti).

Õpetajaraamat on tasuta kättesaadav veebiaadressil http://www.meis.ee/est/haridus/alusharidus (Õpetajaraamat laste töölehtede juurde).

Materjal valmis projekti „Koolieelsetes lasteasutustes eesti keele kui teise keele õppe aluste loomine ja koolitajate koolitamine” raames ja paberile trükitud tiraaž jaotati tasuta.

Tüüp muu
Tase lapsed
Teema Keeleõpe
Autor Liivi Aleksandridi, Irina Aru jt
Kirjastus Integratsiooni Sihtasutus
Aasta 2006
ISBN 9985-9601-7-3

« Tagasi nimekirja