et | en

Õpetame eesti keele tundides kuulama. Metoodiline materjal 1.-6. klassile

Läbi müüdud

Kogumikus on kasutatud alusmaterjalina seadusandlikke normdokumente, nende kommentaare, metoodilist ja õppekirjandust. Autorid on materjali analüüsinud ja süstematiseerinud, lisanud oma koolitöö kogemused ning täiendanud teoreetilist osa praktiliste kuulamisülesannetega. Väljaande esimeses osas esitatakse kuulamist mõjutavad faktorid, antakse ülevaade kuulamise funktsioonidest, eristatakse passiivset ja aktiivset kuulamist. Töö teises osas antakse juhtnöörid, kuidas kuulamisõpetust korraldada, mis on selle eesmärgid ja põhimõtted. Seejärel süvenetakse kitsamatesse teemadesse. Esmalt: keda või mida kuulatakse. Siit leiab informatsiooni, mida peab õpetaja oma esituse juures jälgima, kuidas andma töökorraldusi, missugused on kuulamise tüüpolukorrad, kes on hea kuulaja, mida on vaja silmas pidada teksti salvestamisel helilindile jms. Teine kuulamisõpetuse alateema keskendub kuulamise eesmärkidele; selgitatakse, kuidas toetab kuulamine kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Kolmas alateema on pühendatud kuulamistunni või –tunniosa ülesehitusele.

Metoodilise materjali kolmas osa Kuulamisülesandeid on väga mahukas, sisaldades 75 ideed emakeeletunni mitmekesistamiseks.

Tüüp raamat
Tase õpilased
Teema Metoodika
Autor Ene Hiiepuu, Piret Hiisjärv
Kirjastus Avita
Aasta 2005
ISBN 9985-2-1002-6
Hind 9.97 EUR

« Tagasi nimekirja