et | en

Õppekeelest erineva emakeelega õpilane koolis

Lisa tellimusse

Juhend koolidele eesti keelest erineva emakeelega õppurite hariduse korraldamisest. Tuginedes Eesti koolide praktikale, käsitleb kogumik õppekeelest erineva emakeelega õpilase hariduse korraldamisega seotud väljakutseid: milles vajab selline õppur tuge; millele tuleks tähelepanu pöörata, kui taoline õpilane kooli tuleb; tema teadmiste, oskuste ning keelelise arengu hindamise võimalused ja viisid; tema keeleoskuse arendamine ainetunnis; kust saab õpetaja tuge.

Materjal on tasuta kättesaadav Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed raamatukogus

http://www.meis.ee/raamatukogu?book_id=252

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Metoodika
Autor Maie Soll, Mai-Liis Palginõmm
Kirjastus MISA, Migratsiooni ja Integratsiooni SA Meie Inimesed
Aasta 2011
ISBN 978-9985-4-0682-3

« Tagasi nimekirja