et | en

Põhikooli ainetundide sõnavara

Lisa tellimusse

Abimaterjal eesti keele ja aineõpetajale õppekeelest erineva emakeelega õpilaste eesti keele õppe toetamiseks. Materjal koosneb põhikooli õpikutes esinevate sagedasemate sõnavormide ainepõhistest loenditest koos kasutusnäidistega. Loendeid on kokku 20, need on koostatud kooliastmete ja ainete kaupa ning igaühes neist on keskmiselt 370 märksõna.

Materjal on ainult veebipõhine ja kättesaadav Inegratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed raamatukogus http://www.meis.ee/raamatukogu?book_id=250

Tüüp muu
Tase täiskasvanud
Teema Eesti keel
Autor Mare Kitsnik, Helena Metslang
Kirjastus Eesti Keele Suhtlemiskool
Aasta 2011
ISBN 978-9949-30-379-3

« Tagasi nimekirja