et | en

Praktiline eesti keel 10. kl vihik 3

Lisa tellimusse

Tööraamat koosneb kolmest temaatilisest peatükist:
1. Haridus ja vabadus (seletuskiri ja manifest, kõne koostamine ja esitamine, autori vaatepunkt, poliitiline sõnavaraja, ajaloosündmuste ja autasude nimetused ning nende õigekiri).
2. Eesti keel võhikule (info kogumine, stsenaariumi kirjutamine,  aimeteksti koostamine. Multimeediaprojekt: hariv-meelelahutusliku video loomine eesti keele vormiõpetuse põhimõtete selgitamiseks. Veaohtlikud sõnavormid).
3. Kirjanduslik kohus (paroodia ja allegooria, arutlemine lubatavuse piiride üle Kiviräha „Romeo ja Julia“ põhjal, kirjanduslik kohus autori üle, liitlause ja lauselühendi kirjavahemärgistus, koosoleku protokollimine).
Tööraamat on koostatud 12 koolitunni mahus, ilmub detsembris 2011.
Formaat A4, 48 lk.

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor M. Ehala ja M. Kitsnik
Kirjastus Künnimees
Aasta 2011
Hind 3.2 EUR

« Tagasi nimekirja