et | en

Punkt. 6. klassi eesti keele õpik

Lisa tellimusse

"Punkt“ on uuele riiklikule õppekavale vastav nüüdisaegne 6. klassi eesti keele õppekomplekt. Keeleteemadest on olulisemad täheortograafia, kokku-lahkukirjutamine, lauseõpetus, algustähe õigekiri. Õpilastele tutvustatakse mitmeid sõnaraamatuid ning suunatakse neid kasutama. Kuna tegemist on kooliastet lõpetava õpikuga, siis on palju tähelepanu pööratud ka eelmistel aastatel õpitu kordamisele.
Lähtuvalt uue õppekava rõhuasetusest on õpikus varasemast enam pööratud tähelepanu suhtlusolukordadele ja sõnastusõpetusele. Õpilased tutvuvad erinevate tekstiliikidega ning õpivad neid ise kirjutama. Seetõttu on õpikus palju eri funktsioonidega tekste, mida keeleteemade
õppimisele vahelduseks loetakse ja analüüsitakse.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Eesti keel
Autor Helin Puksand, Reet Bobõlski, Margit Ross
Kirjastus Koolibri
Aasta 2013
ISBN 9789985031148
Hind 10.79 EUR

« Tagasi nimekirja