et | en

Saksa-eesti verbivalentsi sõnaraamat / Wörterbuch zur Verbvalenz Deutsch-Estnisch

Lisa tellimusse
Verbivalentsi sõnaraamat kirjeldab lausemallide ja näitelausete abil umbes 750 saksakeelse tegusõna kasutamist ja eesti keelde tõlkimise võimalusi. Kasutusjuhised ja selgitused on esitatud mõlemas keeles ning lisatud on nii saksakeelsete tugevate ja ebareeglipäraste verbide kui ka eestikeelsete verbide tüüpsõnade põhivormid. Eestikeelsete tõlkevastete leidmist hõlbustab eesti-saksa verbiregister. Lausemallide kõrvutamise abil võimaldab sõnaraamat paremini mõista keelte struktuurilisi sarnasusi ja erinevusi.
Tüüp raamat
Teema Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Autor Anne Arold, Anni Rääts
Kirjastus Tartu Ülikooli Kirjastus
Aasta 2013
ISBN 9789949324583
Hind 10.55 EUR

« Tagasi nimekirja