et | en

Sõna haaval. Emakeelest tehiskeelteni

Lisa tellimusse

Enn Ernitsa mahukas artiklikogumik "Sõna haaval. Emakeelest tehiskeelteni".

Kogumikku on valitud aastatel 1972-2015 avaldatud keeleuurimusi. Kirjutised on jagatud kuueks plokiks, millest esimene sisaldab uraali keele ning vähesel määral ka mittesugulaskeelte sõnavara algupära käsitlevaid kirjutisi.

Teine osa hõlmab nimeteadusealaseid uurimusi, kolmas aga votoloogiat, st. vadja keele ja kultuuri puudutavaid artikleid.

Eraldi ploki moodustavad ühest küljest loomaarstliku terminoloogiat, teisalt aga soome-ugri keeleteaduse arengut analüüsivad kirjutised. Kogumiku viimase ploki sisuks on interlingvistikaalased uurimused.

SÕNA HAAVAL. EMAKEELEST TEHISKEELTENI pilt

Tüüp raamat
Teema Eesti keel
Autor Enn Ernits
Kirjastus Emakeele Selts
Aasta 2017
ISBN 9789949922239
Hind 32 EUR

« Tagasi nimekirja