et | en

Suhtleme eesti keeles

Läbi müüdud

Kõnearenduse harjutused vene õppekeelega kooli 4.-5. klassile

10-12-aastastele lastele mõeldud eesti keele õppematerjal, mis sisaldab lühikesi tekste, luuletusi ja liisusalme koos ülesannetega. Ülesanded on grupeeritud kaheksasse alajaotusse:

1. Kuulamisülesanded

2. Kõnelemisülesanded

3. Lugemisülesanded

4. Ülesanded jutustamise arendamiseks

5. Ülesanded kirjeldamise ja iseloomustamise õppimiseks

6. Ülesanded esinemis- ja näitlemisoskuse arendamiseks

7. Keelemänge ja mõistatusi

8. Harjutusi diktsiooni ja häälduse parandamiseks

Materjal võimaldab mitmekesistada keeleharjutusi ning pakub lisavõimalusi suulise suhtluse edendamiseks keeletunnis.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe
Autor Alvina Tatarintseva
Kirjastus Ilo
Aasta 2008
ISBN 978-9985-57-998-5
Hind 9.91 EUR

« Tagasi nimekirja