et | en

Suured eesti keele seinatabelid

Lisa tellimusse

Suured eesti keele seinatabelid, mis aitavad õpetajal paremini keelt õpetada.

Koostajaks on kogemustega Viljandi Maagümnaasiumi õpetaja-metoodik ALLI LUNTER. Koostaja on kasutanud oskuslikult metoodilisi teadmisi ja katsetanud tabeleid praktilises õppetöös.

Suured tabelid (u 0,7m x 1m) on värvilised, esikülg kiletatud, kokkurullitavad. Võib kleepida või kinnitada alusele. Kes soovib, võib tellida ka liistudega seinatabelid (kinnitused, riputusvahend).

Teemad:

1.-6. klass

eesti tähestik; eesti keele häälikud; lühike, pikk ja ülipikk täishäälik; lühike, pikk ja ülipikk kaashäälik; vokaalid ja konsonandid; arvsõnad; käänded; nimisõna "raamat" käänamine; tegusõna "vajama" pööramine; tegusõna "olema" pööramine olevikus ja lihtminevikus.

7.-12. klass

peakäänded ja peavormid; lühike mitmuse osastav; omadussõnade võrdlemine; -ik, -likkus- ja -stikune liide; liide -ki ja -gi; lisand; otsekõne; õigekiri; suur algustäht ja väike algustäht; koha- ja isikunimed; sidesõnad kui ja nagu; sidekriips ja mõttekriips; ülakoma; astmevaheldus; sidesõnad ja siduvad sõnad; abisõnad; erandlik koma; välde; ne-lõpuline sõna; määruseline lauselühend.

Näited koduleheküljel www.hot.ee/kirjastajasarapuu.

Võimalik tellida tabeleid ühekaupa. Ühe tabeli hind 8 €.

Tüüp muu
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Alli Lunter
Kirjastus Kirjastus J.Sarapuu
Aasta 2008
Hind 8 EUR

« Tagasi nimekirja