et | en

T nagu Tallinn. Õpik ja CD-plaat

Läbi müüdud

Eesti keele õpik neile, kes on õppinud eesti keelt õpiku E nagu Eesti järgi. Õpikus on 20 õppetükki (Mina ja minu nimi; Mina ja numbrid; Mina ja kool; Mina ja kodu; Mina ja asjad; Auto ja jalgratas; Töö ja palk; Raha ja rikkus; Võim ja vägi; Info ja levi; Kuulus ja kummaline; Võit ja kaotus; Keha ja vaim; Kand ja varvas; Häda ja abi; Mina ja teised; Mehed ja naised; Loodus ja varad; Tallinn ja aeg; Eesti ja eestlased)

Igas õppetükis on harjutusi kõigi nelja osaoskuse (kuulamine, rääkimine, kirjutamine, lugemine) arendamiseks ning grammatika ja sõnavara õppimiseks (kokku 285 harjutust). Grammatikaosad on välja toodud pealkirja „Keeletark” all. Iga viie peatüki järel on nn kordav peatükk eri rubriikidega (ABC- test; „Keeletark küsib”jm), mis võtab kokku nende peatükkide jooksul õpitu ja võimaldab õppijal õpitut kontrollida.

Õpiku lõpus on veaohtlike nimi- ja omadussõnade tabel, kus on antud sõnade nimetav, omastav ja ainsuse ja mitmuse osastav kääne ja veaohtlike tegusõnade tabel, kus on ära toodud ma- ja da-infinitiiv, ainsuse kolmas pööre olevikus, käskiva kõneviisi mitmus ja umbisikulise tegumoe olevikuvorm. Lisaks sellele on õpikus harjutuste õiged vastused, kuulamistekstid ja sõnastik vene, inglise, saksa ja soome keeles.

Õpik on läbivalt eestikeelne ning sobib kasutamiseks nii õpetaja juhendamisel kui iseseisvalt.

Õpik moodustab ühtse terviku koos sinna juurde kuuluva CD-plaadiga.

Tüüp õpik
Tase täiskasvanud
Teema Keeleõpe
Autor Mall Pesti, Helve Ahi
Kirjastus Tea Kirjastus
Aasta 2006
ISBN 978-9985-71-553-6
Hind 19.11 EUR

« Tagasi nimekirja