et | en

Tähtpäevad ja tavad. Lugemisülesandeid II kooliastmele. 1. vihik

Lisa tellimusse

Koolis tunde andes tekib ikka olukordi, kui õpikumaterjali ei jätku või on soov õpilastega vahelduseks midagi muud teha. Lugemisharjutustik „Tähtpäevad ja tavad” on 4.–6. klassile kohandatud tekstidega kogumik, mis pakub lastele teavet nii vanade rahvakalendri tähtpäevade kui ka võrdlemisi uute pühade kohta, mida on meil tähistatud alles suhteliselt lühikest aega. Lugemisharjutused võimaldavad õpetajal kontrollida, kuidas õpilased loetud teksti mõistavad, kas nad oskavad sealt leida vajalikku informatsiooni. Et töö tekstidega oleks mitmekesisem, on ülesandeid erinevaid: lünktekste, valikvastustega küsimusi jm.

Lugemisharjutustikku võib kasutada kogu teise kooliastme jooksul. Arvame, et pärast oma variandi lugemist ja ülesannete täitmist võiks töö tekstiga edasi minna, sest vaid nii kinnistub loetud materjal. Näiteks võib pärast lugemisharjutuse täitmist teha tähtpäevade kohta mõistekaarte, kasutada vastastikuse õpetamise meetodit, mille puhul pinginaabrid kordamööda kaaslasele uut infot jagavad. Samuti võivad õpilased koostada oma variandi kohta pinginaabrile uue lugemisharjutuse, nt valikvastustega ülesande. Viise edasiseks tööks on ju palju. Siis peab õpilane ka teise variandi teksti läbi lugema ja oma ülesande täitmiseks läbi töötama.

Tüüp trükis
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Helin Puksand, Reet Bobõlski
Kirjastus Koolibri
Aasta 2006
Hind 3.51 EUR

« Tagasi nimekirja