et | en

Tallinna ajalugu III köide. 1710-1917 (2020)

Lisa tellimusse

TALLINNA AJALUGU III 1710-1917 pilt

Tallinna ajaloo neljaköitelise üldkäsitluse III köide hõlmab aega alates linna minekust Vene võimu alla Põhjasõja ajal 1710. aastal kuni tsaariaja lõpuni 1917/18. aastal. Pärast laastavat Põhjasõda, mis tõi kaasa linnaelanike arvu drastilisele vähenemise, tuli linnavõimul kohaneda uue poliitilise olukorraga ja üha enam arvestada keskvõimu nõudmistega. Kasvas vene rahvusest elanike ning vene keele osatähtsus. Selle ajajärgu viimastel aastakümnetel arenes Tallinn osalt veel keskaegsete majandusvormidega tagasihoidlikust provintsilinnast moodsaks tööstuskeskuseks. Linna rahvaarv mitmekordistus, seisuslik valitsemiskord asendus demokraatlikumaga. Nende kaante vahele mahub ülevaade Tallinna haldusest ja valitsemiskorrast, poliitilisest elust, rahvastikust, majandus-, haridus-, kultuuri- ja seltsielust jpm. Raamatusse on koondatud nii senistest uurimustest ammutatud teadmised kui ka värskeimad leiud arhiiviallikatest.

https://www.rahvaraamat.ee/p/tallinna-ajalugu-iii-1710-1917/1342231/et?isbn=9789949735235

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Ajalugu
Autor Tiina Kala, Lea Kõiv, Olev Liivik
Kirjastus Tallinna Linnaarhiiv
Aasta 2020
ISBN 9789949735235
Hind 27.99 EUR

« Tagasi nimekirja