et | en

Teksti- ja kõneõpetus. Gümnaasiumi eesti keele õpik

Lisa tellimusse

Aineraamat pole mõeldud kaanest kaaneni valikuta läbitöötamiseks, vaid õigel ajal õiges kohas abiliseks, näiteks teatud tüüpi teksti põhitunnuseid ja ülesehitusprintsiipe analüüsides, vajalikke tekste otsides ja näidistöödega tutvudes. Viimati nimetatute paigutamise raamatusse tingis ühelt poolt õpilaste soov lugeda mõnd samalaadset tööd, et saada kinnitust oma ideele või juhinduda eeskujust, ja teiselt poolt autori soov näidata kirjutaja ja analüüsija lähedust.

Aineraamat ja –vihik moodustavad õppekomplekti, milles üks täiendab teist.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Maaja Hage
Kirjastus Koolibri
Aasta 2003
ISBN 9985-0-1406-5
Hind 4.67 EUR

« Tagasi nimekirja