et | en

Teksti vastuvõtt ja tekstiloome

Lisa tellimusse

Harjutusvihik gümnaasiumile
Kirjaoskus on sotsiaalne oskus tulla tekstidega toime nii isiklikus, avalikus, tööelus kui ka edasi õppides. Kirjaoskus ei tähenda kitsalt vaid sõna- ja grammatikatundmist, vaid nõuab teadmisi selle kohta, kuidas kasutatakse keelt tema suulises või kirjalikus vormis tekstide loomiseks või sidumiseks.

Harjutusvihikust saab lugeda tekste erinevatest žanritest, neid mõtestada, lahendada lugemisülesandeid ning nende tegevustekaudu arendada tekstist arusaamise oskust.

Harjutusvihik sobib gümnaasiumiklassidele, eriti 11. ja 12. klassi õpilastele töövihikuks, emakeeleõpetajale tugimaterjaliks eesti keele eksamiks valmistumisel.

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Anne Kivimäe, Epp Priimägi
Kirjastus Maurus
Aasta 2011
Hind 4.5 EUR

« Tagasi nimekirja