et | en

Tere, kool! Töövihik 1. klass. 1. osa.

Lisa tellimusse

Töövihik on seotud õpikuga nii sisus kui ka mahus. Harjutused ja käelise tegevuse ülesanded kinnistavad õpitut: tähe-, numbri ja värviõpetus toimub mitmekesiste eritüübiliste ülesannete ja harjutuste kaudu. Kirjutamaõppimine saab alguse täheõpetusest, lugemis- ja kirjutamisoskust arendavad nuputamist eeldavad ülesanded.

Lisa: Töövihiku lisa, kogumik ISESEISEV TÖÖ (9 lk), koondab kokkuvõtte igas teemas õpitu kahele töölehele. Tööleht annab õpetajale tagasisidet õpitu omandamise ja õpetamise tõhususe kohta ning õpilasele võimaluse reflekteerida oma edusamme ning neid täiskasvanu toel kavandada, sobivad kujundava hindamise ühe võimaliku mudelina ÕPIMAPI materjaliks.

TERE, KOOL! TV 1. KL I EESTI KEEL pilt

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe
Autor Maire Kebbinau, Erika Kalmus, Ene Kurme, Krista Poks, Merike Pääru
Kirjastus Maurus
Aasta 2011
ISBN 9789985311516
Hind 4.9 EUR

« Tagasi nimekirja