et | en

Tere, kool! Töövihik 1. klass. 2. osa

Läbi müüdud

Töövihiku ülesehitus on seotud õpiku omaga nii sisus kui mahus, pakkudes järgimisvõimalust õpikulehekülgedele vastavatel lehekülgedel.Mitmetüübilised harjutused ja ülesanded ning käelise tegevuse leheküljed töövihiku lõpus kinnistavad õpitut ning võimaldavad lõimimida eesti keele ja kirjanduse inimeseõpetuse, matemaatika jt. ainete ning läbivate teemadega.

Lisa: Töövihiku lisa (10 lk) kogumik ISESEISEV TÖÖ, koondab kokkuvõtte igas teemas õpitu kahele töölehele. Tööleht annab õpetajale tagasisidet õpitu omandamise ja õpetamise tõhususe kohta ning õpilasele võimaluse reflekteerida oma edusamme ning neid täiskasvanu toel kavandada, sobivad kujundava hindamise ühe võimaliku mudelina ÕPIMAPI materjaliks.

TERE, KOOL! TV 1. KL II EESTI KEEL pilt

Tüüp töövihik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe
Autor Maire Kebbinau, Erika Kalmus, Ene Kurme, Krista Poks, Merike Pääru
Kirjastus Maurus
Aasta 2011
ISBN 9789-9-85310564
Hind 4.9 EUR

« Tagasi nimekirja