et | en

Ühiskonnaõpetuse õpik 9. klassile (2021)

Lisa tellimusse

main_image

  • Diferentseeritud ülesanded, mille sisu ja raskusaste toetavad individuaalset lähenemist ning suurendavad õpimotivatsiooni.
  • Põhipeatükke toetavad lisapeatükid (nt „Õiguskord” ja lisapeatükk „Noored ja õigus”; „Ministeeriumid”, ”Suhtlus riigiametitega”).
  • Temaatilised viited põhiseaduse tekstile – hea võimalus teha tööd riigiloome aluspõhimõtetest lähtuvalt.
  • Läbivad liinid: märka demokraatiat, ennusta!
  • Rohkelt elulisi näiteid ja juhtnööre eluliste küsimuste lahendamisel.
https://kirjastusmaurus.ee/oppematerjalid/uhiskonnaopetuse-opik-9-klassile/
Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Ühiskonnaõpetus
Autor Maarja Tinn, Ulla Herkel
Kirjastus Maurus
Aasta 2021
Hind 15.5 EUR

« Tagasi nimekirja