et | en

Uurali keelte sõnastik

Läbi müüdud

Uurali keelte sõnastik annab võimaluse tutvuda sugulaskeelte
vaheliste sarnasuste ja erinevustega. Selle esimesse ossa
on koondatud valik igapäevaväljendeid. Teine osa pakub arv- ja
omadussõnu, küsisõnu ning aja- ja kohamäärusi koos väljenditega.
Kolmandast osast leiate valiku sugulussõnu, mille keele6
ajaloolised sarnasused on ühtlasi heaks tõendiks uurali keelte
ühise pärinemise kohta.
Selle sõnastiku kaante vahele mahub keeltest ja nende sõnavarast
vaid väike osa. Koostaja lähtus põhimõttest, et esindatud
oleksid nii suhtluses esmavajalikud väljendid kui ka erinevaid
uurali rahvaid ja nende mõttelaad.

UURALI KEELTE SÕNASTIK pilt

Tüüp teatmeteos
Teema Keeleõpe ‣ Võõrkeel
Autor Toimetanud: Eva Saar
Kirjastus AS Atlex
Aasta 2011
ISBN 9789949211210
Hind 8.67 EUR

« Tagasi nimekirja