et | en

Vabadussõja mitu palet (2020)

Lisa tellimusse

1918. aasta veebruaris välja kuulutatud Eesti Vabariik sai omariiklust üles ehitama asuda alles pärast Saksamaa sõjalist kokkuvarisemist sama aasta novembris, kui seaduslik võim Ajutise Valitsuse näol hakkas sisuliselt tegutsema, seistes silmitsi ohuga, et bolševistlik Venemaa võib iga hetk noore riigi vastu sõjategevust alustada. See oht saigi reaalsuseks 28. novembril Punaarmee sissetungiga Eesti territooriumile. Algas sõda, mida saame õigusega nimetada Vabadussõjaks, kuna selle võitmine tagas meie omariikluse püsimajäämise. Omariikluse sünniperiood ja Vabadussõda on senises ajalookirjanduses üsna palju tähelepanu leidnud. Kuid see ajastu väärib endiselt värsket uurijapilku, mistõttu ongi siinne kogumik pühendatud tollaste, saja aasta taguste sündmuste ja arengute käsitlemisele. Kogumiku artiklid ei keskendu üksnes Vabadussõja sõjalisele küljele, vaid neis analüüsitakse teemat laiemas raamistikus, võetakse vaatluse alla riigikaitse korraldamine sõja eel, välisabi diplomaatilised ja sõjalised aspektid, koolinoorte osalus sõjas, sõjaaegse ühiskonna sisepoliitilised arengud jne. Kogumiku kaante vahele on tee leidnud väga erinevatele ja uudsetele teemadele pühendatud artiklid, autoriteks nii kogenud kui ka alles oma uurijatee alguses olevad teadlased — eelöeldut tasub lugejal silmas pidada. Kogumik tervikuna on oluline panus selle sõja uurimise historiograafiasse.

Artiklid: Ago Pajur. Eesti riigikaitse korraldamine Vabadussõja eel Mati Kröönström. Saksa okupatsioonivägedest Eestis Vabadussõja algul Hent Kalmo. Briti laevastiku saabumise diplomaatiline eelmäng Arto Oll. Suurbritannia seisukohad Eesti suhtes ja Briti eskaadri tegevus Soome lahel 1918–1919 Merike Jürjo. Koolipoisid Vabadussõjas Peeter Kaasik. Henry C. Reissar — aatemees või aferist? Urmas Salo. Punaarmee lüüasaamine Lõuna-Eestis 1919. aasta jaanuari keskel ja selle mõju olukorrale Lätis Jaak Veske. Lahingud Jõhvi vabastamiseks Eesti Vabadussõjas jaanuaris 1919 Mart Kuldkepp. Eestlased ja „eestlase vaenlased“. Survemeetmed baltisakslaste ja nende poolehoidjate vastu Eesti Vabadussõja ajal Mari-Leen Tammela. Ristilöödud töörahva nimekiri nr 11 Eesti Asutava Kogu valimistel Maie Pihlamägi. Eesti majandus Vabadussõja ajal Anna Rinaldo. Meditsiiniabi tagamisest Vabadussõjas Toivo Kikkas. Jalaväepolkude majandusülemad Vabadussõjas Jaak Pihlak. Vabadussõjas langenud Eesti ohvitseridest

https://www.rahvaraamat.ee/p/vabaduss%C3%B5ja-mitu-palet/1348014/et?isbn=9772585565038

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Ajalugu
Autor Tõnu Tannberg
Kirjastus Rahvusarhiiv
Aasta 2020
ISBN 9772585565038
Hind 28.99 EUR

« Tagasi nimekirja