et | en

Värviline eesti keel

Läbi müüdud

Raamat juhatab emakeele kõige väiksemate osakeste – häälik, täht, häälikuühend, silp – tundmaõppimisele ja on sobilik 1.–3. klassi õpilastele. Erineva raskusastmega töölehed võimaldavad tööd klassis diferentseerida ning pakuvad lapsele kohest tagasisidet – erinevused värvilaikudes annavad vigadest

kohe teada ja nii on õppimine tulemuslikum. Tehtud tööst jääb alles ilus värviline pilt ning keelehuvi.

Sisu: täishäälikud; suluta kaashäälikud; sulghäälikud; täishäälikute kolm pikkust; suluta kaashäälikute kolm pikkust; sulghäälikute kolm pikkust; kaashäälikuühend;

täishäälikuühend; h sõna alguses; i ja j õigekiri; sõnaliigid: nimisõna,

omadussõna, tegussõna; vastandtähendusega sõnad; sama tähendusega sõnad; komaga ja komata sidesõnad.

Tüüp raamat
Tase lapsed
Teema Keeleõpe ‣ Emakeel
Autor Elve Kukk, Elina Veering
Kirjastus AS Atlex
Aasta 2008
ISBN 9789949441310
Hind 3.52 EUR

« Tagasi nimekirja