et | en

Veenmiskunst. Õpik gümnaasiumile

Läbi müüdud

„Veenmiskunst” on teksti- ja kõneõpetuse õpik, milles käsitletakse selliseid teemasid nagu suuline ja kirjalik tekst, sümbolid ja nende tähendus, teksti arendustüübid, argumenteerimine, informeerimine, veenmine, manipuleerimine, teksti ülesehitus, meediatekst, reklaam jm. Õpik annab ülevaate retoorika ajaloost, tähelepanu all on ka argumendi- ja demagoogiaõpetus.

Demagoogia peatükis kirjeldatakse demagoogiavõtteid, emotsionaalset ja grupi kaudu mõjutamist jne. Propaganda peatükis vaadeldakse, kuidas on demagoogiavõtteid eri ajastutel süstemaatiliselt kasutatud. Eraldi peatükk on nii meediast kui ka reklaamist.

Veenmiskunsti õpik pakub alternatiivi traditsioonilistele tekstiõpetuse õpikutele, see ei keskendu žanridele ja tekstiliikidele, vaid juhib tähelepanu eelkõige sellele, kuidas inimesi sõna kaudu mõjutatakse, kuidas erinevate tekstide ja märkide kaudu kujundatakse ühiskonnas hoiakuid. Õpik annab õpilasele teadmisi ja oskusi, kuidas manipuleerimisele vastu seista ja kaitsta ennast meediamüra vastu. „Veenmiskunsti” eesmärgiks ongi targa ja kriitilise lugeja-kuulaja kasvatamine.

Tüüp õpik
Tase õpilased
Teema Keeleõpe
Autor Katrin Aava
Kirjastus Avita
Aasta 2003
ISBN 9985-2-0846-3
Hind 15.66 EUR

« Tagasi nimekirja