et | en

Võõrkeelte õppimise käsiraamat

Lisa tellimusse

Praktiline käsiraamat võõrkeeleõppijale, mis koosneb viiest peatükist. Esimeses osas antakse nõuandeid, kuidas õppija ise ennast keeleõppimisel abistada saab, teine peatükk on üles ehitatud osaoskuste kaupa ning igas alajaotuses antakse hulgaliselt nippe ja strateegiaid, kuidas arendada oma kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Kolmas peatükk annab juhiseid õpiku ja sõnaraamatute kasutamiseks ning vaatleb lähemalt koduste tööde ja eksamite / kontrolltööde osa keeleõppes. Viimases peatüks käsitletakse keelekeskkonna võimalusi keeleõppes sh arvuti, televisiooni, videote ja DVD-de, raadio ning muusika kasutamist õppimisel ning erinevate keelekõnelejate (õpetaja, kaasõpilased, pereliikmed ja eraõpetajad) rolli keeleõpetuses.

Tüüp raamat
Tase täiskasvanud
Teema Metoodika
Autor Remo L. Nannetti
Kirjastus Ersen
Aasta 2005
ISBN 9949-12-053-5
Hind 3.13 EUR

« Tagasi nimekirja