et | en

Eesti keele e-kursus lastele

Avaldatud Jaan. 20, 2016

Kutsume väliseesti õpetajaid kasutama õppetöös eesti keele e-kursust, mis sobib eel- ja algkoolilastele, kes õpivad tähti ning lugemist. Tegu on testkursusega, mille kohta ootame tagasisidet nii õpetajatelt kui ka lastevanematelt.

Eesti keele 10-tunnine e-kursus on 58aastastele väljaspool Eestit elavatele lastele. Tundide materjal põhineb eesti kooli I kooliastme riiklikul õppekaval. Kursus on tasuta ja loodud lastele eesti keele säilitamiseks ja arendamiseks.

Kursus asub aadressil http://eestikeel.ee

Kursusel pakutakse rohkelt harjutusi ja ülesandeid, mille lahendamist saavad jälgida lisaks lapsele ka lapsevanem ning soovi korral ka õpetaja oma kontode kaudu. Õpetaja saab jälgida ja juhendada oma rühma õpilaste tegevust, lapsevanem näeb vaid oma lapse sooritusi.

E-kursuse kasutamisel rühmatööna on soovitav läbida kaks kursusetundi nädalas. Õpetajal soovitame sooritatud harjutusi koolis analüüsida. Samuti võib õpetaja anda lastele koduseks ülesandeks läbida 1–2 kursusetundi, mida kokku saades koolis arutatakse.

Nii lapsevanemal kui ka õpetajal soovitame tunnustada lapse tööd ka siis, kui ülesannet on lahendatud mitu korda.

Ootame kindlasti tagasisidet nii kursuse sisu, vormi kui ka tehnilise teostuse kohta, küsimustikku saab täita testkursuse keskkonnas.

Registreerimine

Kursusele peab lapse registreerima lapsevanem. Õpetajale loob konto kursuse administraator.

LAPSEVANEMA KONTO

Kõigepealt registreerib lapsevanem end kasutajaks ja pärast seda registreerib ta oma lapse.

1. Valige esilehelt „Registreeri kasutajaks“. Testkursusele sisenemiseks peate sisestama koodi ’tuuli’ või kui Teie laps hakkab osalema rühmatöös, siis sisestage õpetajalt saadud kood.

2. Seejärel täitke kõik väljad – nii lapsevanema kui ka lapse andmed.

NB! Testimise ajal ei tule e-kirjaga teavitust registreerumisest, seega palun jätke meelde või salvestage sisestatud meiliaadress ja parool, et sellega hiljem lapsevanema kontole sisse logida.

3. Registreerudes olete lapsevanema kontol. Seal näete lapse konto loomiseks  vajalikku 5-kohalist numbrit. Märkige see üles, kuna selle kohta meeldetuletust ei tule. Lapsevanema kontolt näeb vanem lapse lahendatud ülesandeid (mitu korda on vastavat ülesannet sooritatud ja sellele kulunud aega). Lapsevanema kontolt saab siseneda otse lapse kontole („lülita end lapse kontosse“).

4. Lapsevanem saab sisse logida aadressil http://eestikeel.ee/, valides „Logi sisse“ ja „Logi sisse kasutajanime ja parooliga“. Kasutajanimeks on registreerumisel sisestatud meiliaadress.

LAPSE KONTO

1. Laps saab sisse logida alles pärast lapsevanema registreerumist. Kui vanem on end registreerinud, saab laps aadressil http://eestikeel.ee/ sisse logida valides „Logi sisse“.

2. Seejärel tuleb lapsel sisestada 5-kohaline number, mille sai vanem registreerudes ja mida saab vaadata lapsevanema kontolt.

ÕPETAJA KONTO

1. Kui soovite olla e-kursusel õpetaja, siis palun võtke konto loomiseks ühendust e-kursuse administraatoriga, kes saadab õpetajale kasutajanime ja parooli. Administraator määrab õpetajale ka õpilaste rühma või saadab õpetajale rühma koodi, mille õpetaja edastab lapsele, kes soovib õpetaja rühmas osaleda.

2. Kui õpetaja on saanud administraatorilt kasutajanime ja parooli, saab ta sisse logida aadressil http://eestikeel.ee/, valides „Logi sisse“ ja „Logi sisse kasutajanime ja parooliga“.

3. Pärast sisse logimist näeb õpetaja oma rühma õpilaste nimekirja, kui seal on juba registreerunud õpilased. Klikkides konkreetsel õpilasel, näeb õpetaja lapse sooritatud ülesandeid ja tulemusi (soorituste kord ja kulunud aeg).

4. Kuna tegu on testkursusega, ei saa õpetaja hetkel oma konto kaudu lahendada ülesandeid, selleks on tal vaja registreeruda ka lapsevanemana ja lapsena.

Kursuse loomist rahastas Eesti riik Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu, kursuse sisu koostasid keelekümblusõpetajad, tehnilised tööd teostas OÜ ISP Büroo, kursust haldab Eesti Instituut.

Head õpetamist!

E-KURSUSE KIRJELDUS


Testkursus koosneb kümnest tunnist. Igas tunnis on keskmiselt kümme osaoskusi (kuulamine, lugemine, kirjutamine) arendavat harjutust. Kursuse saab laps iseseisvalt läbida, kuid võib tarvis minna lapsevanema ja/või õpetaja tuge.

Kursuse teemad: kool, kodu, sõbrad, sugulased, liiklusmärgid, maal ja linnas.

TÖÖLEHED

Laps saab harjutada tähtede kirjutamist väljaprinditaval töölehel, mis on lapsevanema kontol. Kõik töölehed on soovitav alguses välja printida ja koguda mappi. Lapsevanemal palume jälgida lapse käekirja. Kui käsi väsib, on soovitav teha kirjutamisse väike paus ning hiljem jätkata. Töölehe harjutusi on soovitav kirjutada hariliku pliiatsiga.


Kursuse ülesandetüübid:

- valikvastustega ülesanded,

- lohistamisülesanded,

- klikkimisülesanded,

- lünktekstid,

- ristsõnad,

- väljatrükitavad töölehed jms.

Kursus sisaldab multifilme ja laule.

Ülesande juurest järgmise juurde minemiseks peavad olema eelmise ülesande kõik vastused õiged. Ekraanile ilmub roheline nupp (EDASI, VALMIS, JÄRGMINE), millel klikates näeb laps ekraanil ülesande eest saadud punkte.

TULEMUSTE KUVAMINE

Lahendatud ülesandeid ja tulemusi saab vaadata nii lapse kui ka lapsevanema kontolt KODU alt (ekraanil üleval vasakul). Kodu ikoon on nähtav lapsele siis,  kui ta on asunud ülesannet lahendama või preemiapunkte kasutama. Laps saab soovi korral ülesandeid uuesti lahendada. Statistikasse läheb kirja parem tulemus. Tulemustes on näha, mitu korda on vastavat ülesannet lahendatud ning kui palju selleks aega kulus.

PREEMIAPUNKTID

Iga lahendatud ülesande eest saab laps preemiapunkte, mis ilmuvad pärast ülesande lahendamist ekraanile üles paremal asuvasse aardekirstu kõrvale. Preemiapunktide eest saab osta  e-kursusel loomi. Loomaia valikus on kokku 17 Eestimaal elavat looma ja lindu. Loomade ja lindude hinnad on 1 kuni  45 punktini.